Dar života v Boží Vůli

 

Vítám Vás na stránkách věnujících se velkému daru, který pro nás daroval Ježíš Kristus italské mystičce a Boží služebnici Luise Piccarretě.

 

Její dílo zahrnuje několik knih, které vyšly také v českém překladu jako např. Hodiny utrpení našeho Pána Ježíše Krista, nebo Panna Maria v Království Boží Vůle. Kromě těchto knih však Luisa, na příkaz svého zpovědníka sv. Hanibala di Francia, psala po většinu svého života na lůžku také svůj deník. Deník obsahuje 36 svazků, které dosud nebyly do češtiny přeloženy a zahrnují všechna slova, která Ježíš Luise zjevoval po dobu několik desítek let. Rád bych Vám zprostředkoval aspoň malou ukázku z jejího rozsáhlého díla a postupně uveřejňoval překlad knížky kolektivu autorů, kteří pro mladé napsali knihu Kapka v nekonečném moři Boží Vůle. Jde o jejich více než 20-leté zkušenosti s žitím Daru v Boží Vůli, jejich úvahy, reflexe a poznatky z rozhovorů s dalšími lidmi oslovenými tímto darem. Doufám, že pro Vás budou stejným požehnáním jako pro mě a mnoho dalších lidí nejen u nás, ale i v zahraničí.  

 

 

MODLITBA ZA KNĚZE, ABY POZNALI DAR ŽIVOTA

V BOŽÍ VŮLI

Věčný Otče, ve jménu Ježíše, v jednotě, síle a lásce Ducha svatého, pod pláštěm Panny Marie, Královny nebes a země, se všemi svatými anděly a svatými a na přímluvu Boží služebnice Luisy Piccarrety prosíme:

Pane Ježíši, svolej své svaté anděly (skloníme tváře k zemi) a řekni jim, aby se dotkli čel Tvých kněží, aby poznali spisy Boží služebnice Luisy Piccarrety. Osvětluj Své kněze mocí Ducha Svatého, aby do nich vlil Boží Světlo a oni pochopili pravdy a dobra, která jsou v jejich spisech.

Kniha nebes, svazek 17, 17. září 1924

Prosíme, přijmi naši pokornou modlitbu a učiň ji svým příkazem, aby se vše uskutečnilo a dokončilo ve Tvé nejsvětější Boží vůli. Fiat! Amen!

 

 

Duchovní obnova v s P. Josephem Iannuzzim v Belgií

formulář ke stažení

  Obnova Belgie obr.jpg


        

        Videa o daru života v Boží vůli   

 

 P.ThDr Josef Iannuzzi

       

videa Iannuzzi.jpg

 

P. Gabriel Maria Tchonang

 

IMG-20230331-WA0003.jpg

  

v češtině  

  

Božia Vôľa, Luisa Piccarreta  

        luisa sk.jpg        

ve slovenštině