Kniha nebe - Království FIAT uprostřed tvorů

 

 nebe01

 

Kniha nebe je klíčové, autobiografické dílo italské mystičky Luisy Piccarrety (1865 - 1947) z vesničky Corrato.  Od r. 1878 měla první setkání s Ježíšem a tyto vize pokračovaly až do její smrti. V roce 1899 z poslušnosti ke svému zpovědníkovi začala tyto své setkání zapisovat do jednotlivých svazků. Poslední 36. svazek dokončuje v prosinci 1938. Brzy po svém vzniku dostaly svazky 1-19 tzv. Nihil Obstat od později svatořečeného P. Hanibala de Francia  a imprimátur jim udělil arcibiskup Joseph Leo. Všechny svazky však byly velmi záhy zabaveny a odvezeny do Vatikánu na dlouhých 58 let až do r. 1996. Po otevření Vatikánských archívů byli Kongregací pro nauku víry ustanovení 2 nezávislí teologové, kteří všechny svazky pečlivě prozkoumali a v roce 2010 potvrdili, že neobsahují nic, co by odporovalo učení katolické církve. 

Neoficiálně celé dílo vyšlo už ve všech světových jazycích. Abychom ho mohli i my postupně studovat, nabízíme Vám pracovní verzi textu přeloženého z angličtiny a upravený několika dobrovolníky. Jedná se o pracovní text k osobnímu použití, ve kterém se mohou vyskytovat i chyby. I přesto Vám chceme nabídnout postupně všechny tyto svazky a budeme rádi, když pomůžete s jejich úpravou a přesnějším vyjádřením. Za celý tým překladatelů a korektorů P. Jan Mach

 

 

Svazek 1     (přeložila a upravila Kristina Komoňová)

Svazek 2    (1899 přeložila a upravila Milada Bičanová)

Svazek 3    (1899-1900 přeložila a upravila Daniela Zezulková) 

Svazek 4    (1900-1903 přeložily a upravily Jitka Závorková a Kristina Komoňová)

Svazek 5    (1903 přeložila a upravila Marta Koňaříková)

Svazek 6    (1903-1906 přeložila a upravila Jindřiška Kováčová)

Svazek 7    (1906-1907 přeložili a upravili Marie a Pavel Čechovi)

Svazek 8    (1907-1909 přeložila a upravila Marie Koláčková)

Svazek 9

Svazek 10

Svazek 11   (1912-1917 přeložily a upravily Eva Horsáková a Anna Kružíková)

Svazek 12  (1917-1921  přeložili a upravili Jana a Josef Hýžovi)

Svazek 13  (1921-1922  přeložila a upravila Eva Pašková)

Svazek 14   (1922 přeložila a upravila Jana Pavlíčková)

Svazek 15   (1922-1923 přeložila a upravila Martina Janotová)

Svazek 16

Svazek 17    (1924-1925 přeložila a upravila Pavla Dejmková)

Svazek 18    (1925-1926 přeložila a upravila Marie Koláčková)

Svazek 19    (1926 přeložila a upravila Monika Grundová)

Svazek 20   (1926-1927 přeložila a upravila Pavla Dejmková)

Svazek 21    (1927 přeložili a upravili Jana a Josef Hýžovi)

Svazek 22

Svazek 23

Svazek 24

Svazek 25

Svazek 26

Svazek 27

Svazek 28

Svazek 29

Svazek 30

Svazek 31

Svazek 32

Svazek 33

Svazek 34

Svazek 35

Svazek 36