Svěřuji svou absolutní nicotu do Srdce Nejsvětější Trojice, abych svému Otci daroval radost z naplnění účelu své existence tím, že všechny skutky svého života vykonám skrze Neposkvrněné Srdce své Matky a v Boží Vůli.  A stejným způsobem ať se modlím, jím, žiji, jednám, pracuji, chodím, spím atd.

 

Kéž je má duše zbavena jakýchkoli jiných přání či tužeb než Tvých, má milovaná Boží Vůle, a kéž se mnou děláš, cokoli chceš, nebo po čem toužíš!  Žádám Tě jen o to, abys mě tak úzce připoutal ke Své Nejsvětější Vůli, abych nikdy neuhýbal od plnění toho, co vím, že je Tvým nejsvětějším přáním, a abych zůstal tak poddajný hnutím Tvé Boží Vůle, že v mé duši nikdy nezaznamenáš ani náznak odporu k Tvým přáním, které máš vůči mě!

 

Přijď, Boží Vůle, se všemi anděly a svatými, zvláště s mou sladkou Matkou, aby ses dotkla mého čela, vtiskla mi do něj Ducha svatého a vlila do mě světlo, abych mohl pochopit pravdy a dobra, která jsou v těchto knihách a modlitbách!                                                                         

Amen