Znamení kříže v Boží Vůli

  

Otče, at Tvá Vůle, která byla zjevena v Ježíši, v nás kraluje

mocí Ducha Svatého, jako v Marií, Matce Boží.

  

Duchu Svatý, Svatá Panno Maria,

spojte nás s Ježíšem v každém okamžiku,

abychom mohli společně žít v srdci Nejsvětější Trojice Boží.

  

Ve jménu Otce, který nás stvořil, ve jménu Syna který nás vykoupil a ve jménu Ducha svatého, který nás posvěcuje.

 

FIAT !  AMEN !  ALELUJA !