Svatý Hannibal di Francia (1851-1927) byl Luisiným zpovědníkem. Založil dvě společenství. Papež Jan Pavel II. jej blahořečil 7.10. 1990 a svatořečil 16.5.2004. V závěru svého života používal tuto jednoduchou modlitbu, která se dá modlit na zrnkách růžence. Modlil se jej několikrát denně v průběhu své choroby na konci života.

Začátek

Otče náš  a Zdrávas Maria

Na zrnkách pro Otče náš

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky až navěky věkův. Amen.

Na zrnkách pro Zdrávas

Buď Vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Na závěr

Můj Pane Ježíši Kriste, miluji Tě, klaním se Ti, vzdávám Ti slávu, chválu a dík s Otcem i Duchem Svatým. Amen