Vzývání Boží Vůle do našich skutků a všeho našeho jednání

Já sám/sama nejsem ničím! Bůh je vším, Otče… miluji Tě!

 Přijď, Boží vůle, a mysli v mé hlavě,

přijď, Boží vůle, a koluj v mé krvi,

přijď, Boží vůle, a dívej se mýma očima,

přijď, Boží vůle, a naslouchej mýma ušima,

přijď, Boží vůle, a mluv mým hlasem,

přijď, Boží vůle, a dýchej mým dechem,

přijď, Boží vůle, a tluč v mém srdci,

přijď, Boží vůle, a přemisťuj se mým pohybem.

 

Přijď, Boží vůle, a snášej utrpení v mých utrpeních, nechť je moje duše, spojená s Tvou vůlí, živou obětí na kříži obětovanou k Otcově slávě.

 

Přijď, Boží vůle, a modli se ve mně, a pak obětuj tuto modlitbu sobě,

jako by byla má, aby bylo učiněno za dost modlitbám všech

a aby byla Otci vzdávána sláva,

které by se mu mělo dostat od každého tvora.

 

Přijď, Boží vůle, a vzbuď ve mně Mariinu víru,

abych mohl/a v Tebe věřit jako ona,

přijď Boží vůle, a vzbuď ve mně Mariinu naději,

ve které, doufám, máš zalíbení,

přijď, Boží vůle, a vzbuď ve mně Mariinu lásku.

 

Přijď, Boží vůle, a klaněj se ve mně.

A protože Tvoje vůle nekonečně rozmnožuje skutky,

chci Ti být takovým zadostiučiněním,

jako kdyby se všichni lidé účastnili mše svaté ke cti Tvé Boží vůle,

chci všem donést plody Nejsvětější oběti

a všem podle Boží vůle vyprosit spásu a posvěcení.

 Amen.

 

Vzývání Boží Vůle do našich skutků a všeho našeho jednání

(jiná variata překladu)

 

Nejsem nic, Bůh je Všechno. Miluji Tě Otče!

Ó, Boží Vůle přijď a staň se…..

myšlením v mé mysli,

prouděním v mé krvi,

pohledem v mých očích,

slyšením v mých uších,

mluvením v mém hlasu,

dýcháním v mém dýchání.

údery mého srdce,

pohybováním v mých pohybech,

utrpením v mém utrpení, aby byla má duše spojena a strávena Tebou a stala se tak Tvým živým křížem nabídnutým v oběť k Otcově slávě.

Modlitbou v mé modlitbě. Když nabízím Otci tuto modlitbu jako svou, ať se stane modlitbou každého člověka a daruje Bohu slávu, kterou jsou Mu všichni povini dávat.

Ó Boží Vůle, učiň ať víra přesvaté Panny Marie prostoupí mou víru, abych mohl v Tebe věřit jako ona.

Ó Boží Vůle, učiň ať naděje přesvaté Panny Marie, prostoupí mou nadějí, abych mohl v Tebe doufat tak jako ona.

Ó Boží Vůle, učiň ať láska přesvaté Panny Marie, prostoupí mou lásku, abych Tě mohl milovat tak jako ona.

Ó Boží Vůle přijď a staň se mou modlitbou a klaněním, jako se modlil a klaněl Ježíš ve svém svatém lidství.

Přijď Boží Vůle, která násobíš naše skutky do nekonečna. Obětuj ve mně svatou oběť kříže tak, aby měli na ní účast všichni lidé. Rozdávej všem své čisté a dokonalé plody této svaté oběti, aby všichni dosáhli spásy.

         Amen