Uvedení do Daru života v Boží Vůli

 

Dar života v Boží Vůli se po smrti Luisy Piccarrety šíří po celém světě. Je mnoho biskupů, kněží i laických evangelizátorů, kteří se snaží seznámit věřící na různých setkáních a seminářích s podstatou tohoto Daru a jeho praktickým žitím v běžném životě současného křesťana. Mezi laické evangelizátory patří také Derek Williams z Walsinghamu.

Derek Williams

 

Jeho povolání stát se laickým evangelizátorem začlo v roce 1990 na modlitebním setkání v Birminghamu, kde prožil křest v Duchu Svatém. Tato zkušenost byla pro něj klíčová a změnila směrování jeho života.

 

Dlouho uvažoval o duchovním životě v nějakém řeholním společenství, ale nakonec se rozhodl pro manželství a se svou manželkou Lynn má čtyři děti. Po svatbě pracoval jako investiční manažér pro Barclays v Peterborough. Během této doby debatoval se zaměstnanci banky a svými spolupracovníky a pořádal pro ně evangelizační přednášky během přestávek na oběd, nebo svačinu.

 

 Na radu svého duchovního rádce v roce 2003 opustil svou práci a nyní se naplno věnuje laickému apoštolátu. Po celém světě koná přednášky a duchovní cvičení, kde seznamuje věřící s myšlenkami, které zapsala Boží Služebnice Luisa Piccarreta. V roce 2019 a 2020 měl několik duchovních víkendů i na Slovensku.

V roce 2020 konal sérií přednášek o Uvedení do Daru života v Boží Vůli. Seznámit se s nimi můžete ZDE.

derek.jpg