1. Po probuzení učiň Přípravný úkon (Ranní modlitba v Boží Vůli)

Můžeš použít i tuto modlitbu.

2. Nikdy nezapomeň na Zlaté Pravidlo - Ty toužíš a Ježíš koná veškerou práci!

3. Třikrát denně se odevzdej do náručí Panny Marie se srdcem milujícího dítěte s touto modlitbou:

"Má Matko, miluji Tě. I Ty mě miluj a daruj mé duši doušek Boží Vůle. Uděl mi své požehnání, abych konal všechny své skutky pod Tvým mateřským pohledem."

4. Konej přítomný úkon - skutky v Boží Vůli tak často během dne, jak si na to vzpomeneš.

"Ježíš chce...........a já to jdu dělat s Ním."

5. Konej Cykly v Boží Vůli.

6. Před tím, než půjdeš spát, odevzdej všechny skutky uplynulého dne do rukou Panny Marie.

7. Dřív, než zavřeš oči, dovol Ježíši konat  Cykly i v průběhu spánku.