Nejsvětější Trojice,

Náš Pán Ježíš Kristus nás učil, že když se modlíme, máme prosit, aby bylo vždy oslavováno jméno našeho Otce, aby se na zemi stala jeho vůle a aby mezi námi zavládlo jeho království. 

 

V naší velké touze po tom, aby se toto Království lásky, spravedlnosti a míru stalo známým, Tě pokorně prosíme, abys oslavil svou služebnici Luisu, Malou dceru Boží vůle, která svou neustálou modlitbou a utrpením hluboce toužila po Spáse duší a po příchodu Božího království na svět.

 

Po jejím vzoru tě, Otče, Synu a Duchu Svatý, prosíme, pomoz nám radostně přijímat kříže tohoto světa, abychom i my mohli oslavovat tvé jméno a vstoupit do Království tvé vůle.                                              Amen!

 

                                       Arcibiskup Carmelo Cassati