1.Boží plán

 

Kap2001.jpg  

Věnováno Helen a dalším duším, jež se obětují

 

Tato kniha je pokračováním knihy „Kapka v Nekonečném Moři Boží Vůle“. Její účel je osvětlit některé z rad a pochopení myšlenek Ježíše, které dává Luise Piccarretě, aby jí vtáhl hlouběji do Boží Vůle. Luisiny spisy jsou tak obsáhlé a představují takové  bohatství informací o Boží Vůli, že se mohou zdát občas až zdrcující. Tato kniha vybírá jen několik pasáží a vyjímá cenné „jiskry poznání“, které Ježíš dal Luise a zároveň je nabízí i nám. Tyto „jiskry“ představují jen kapky, ale neocenitelné kapky v nekonečném moři pravd o Boží Vůli.

Novinkou v tomto pokračování Kapky jsou „Andělská světla“.  Jsou to odkazy  na úryvky z Luisiných spisů. Při četbě těchto úryvků uvidíte, že text této knihy Kapek se dotýká pravd  obsažených v každé pasáži. O každé z nich by mohla být napsána celá kniha.

Stejně jako v první knize Kapek i zde jsou obsaženy informace, které jsou jen interpretací autora a nekopírují diplomové a doktorské práce teologů. Prosím, čti tuto knihu ve světle Boží Vůle a můžeš jí volně kopírovat k prospěchu druhých. Další výtisky mohou být zakoupeny i u distributora.

Kap2002.jpg

 

Distributor:

T.R.Seling

1315  Old North Main St.Laconia,   NH 03246  USA

Email: jaoselling@gmail.com

 

 

Illustrations by Mary   Age 15

Publishing by Shane, Age 17

 

 

Kap2003.jpg

Mnoho lidí prochází svým všedním dnem, aniž by pomysleli na to, proč jsou zde na zemi.

 

Pokud žiješ v Boží Vůli, budeš mít jasné poznání tohoto důvodu. Bůh ti umožňuje sdílet svůj plán obnovy Jeho Království na zemi. Když se plně zapojíš do Boží Vůle, každý okamžik tvého dne i noci bude využit, aby pomohl dosáhnout Božího plánu. Ale k dosažení takové úrovně, abys byl plně zainteresován, bude vyžadovat z tvé strany hodně oběti a náročné práce.

(Sv.12. 29.1.1919)
 

Bůh nás chce všechny plně zapojit do Boží Vůle. Nabízí se tu však jediná otázka - Co chceš Ty?

 (Sv.12. 22.2.1921)
 Čím více chápeš tento dar žití v Boží Vůli, tím snadnější je odpověď na tuto otázku. Není většího daru, který by nám Bůh mohl dát. On nám dává podíl na svém Božství. Dává nám sebe sama.

 

Kap2004.jpg

  Tak co potřebuješ vědět o Boží Vůli?

Pravdou je, že my nikdy nepoznáme všechno, co se dá poznat o Boží Vůli. Budeme se o ní učit stále více a více po celou věčnost, protože Bůh je nekonečný.

Tak kde začneme?

Luisa Piccarreta napsala 36 knih o daru Boží Vůle. Čím více je čtete a znovu čtete jakoukoliv část jejího díla, tím více se učíte o Boží Vůli. Avšak sama Luisa popisuje své spisy o Boží Vůli jen jako kapky, které padají z člověka, který vychází z oceánu. Tyto kapky srovnává s nekonečným mořem pravd o Boží Vůli.

(Sv.19       31. května 1926)

Kap2005.jpg

 K růstu v Boží Vůli je nezbytné se stále učit o tomto daru. Stejně tak je nezbytné stále konat  své skutky a cykly bez ohledu na to, co se děje. Skutky  a cykly jsou aktivity toho, kdo žije v Boží Vůli. Nemůžeš  žít v Boží Vůli, pokud nekonáš tyto věci. Nanejvýš budeš mít ponořenou špičku palce v oceánu Boží Vůle.  Pokud jsi věrný ve svém konání, Bůh učiní to, co zaslíbil: Bůh tě očistí a uvede tě hlouběji do své  Boží Vůle.

Takže neustále pokračuj v konání svých skutků a cyklů v Boží Vůli. Pokud jsi pronásledovaný – tak pokračuj v zachovávání svých skutků a cyklů. Pokud jsi opravdu nemocný - tak pokračuj v zachovávání svých skutků a cyklů. Pokud máš problémy ve své rodině - tak pokračuj v zachovávání svých skutků a cyklů. Pokud máš pochybnosti - tak pokračuj v zachovávání svých skutků a cyklů. Pokud se ti celý svět zdá vzhůru nohama - tak pokračuj v zachovávání svých skutků a cyklů. Ať už se stane cokoliv - prostě pokračuj v zachovávání svých skutků a cyklů.

 

A začnou se dít věci! Je to především očišťování, které Bůh slíbil, že odejme od tebe pokušení světa, ďábla a těla, což se v určitých chvílích může zdát velmi bolestivé.

 

Ale důvěřuje Bohu a PROSTĚ POKRAČUJ V KONÁNÍ SVÝCH SKUTKŮ A CYKLŮ.

 

Jaký je rozdíl mezi skutky a cykly?

Kap2006.jpg

 

Cykly jsou jsou podmnožinou skutků. Cykly  jsou tou částí „Vzývání Boží Vůle“, kdy voláš Ježíše, aby se On modlil ve tvých modlitbách. Tyto modlitby jsou zvláštní, protože se nyní stávají Ježíšovými modlitbami a pokračují v Jeho modlitbách, které se modlil v průběhu Svého života na zemi před dvěma tisíci let.

Sv.11      24. března 1914 ,Sv.11. 2.12.1912


Skutky, které činíš, jsou pokračováním skutků, které konal Ježíš dokud On žil na zemi. Podstatou daru Boží Vůle je, že spojením tvé lidské vůle s Boží Vůlí v každé chvíli dovolíš Ježíši, aby měl další život zde na zemi, ve kterém může pokračovat v práci na vykoupení a posvěcování duší ke slávě Otce.

Je to těžké uvěřit? Ani ne, když se podíváš odkud jsme přišli a kam nás Bůh touží vrátit – k řádu, místu a účelu, pro který jsme byli stvořeni.

 Sv 19   27. srpna 1926