1.Úvod

 

Každému je dobře známá tato scéna – Náš Pán Ježíš Kristus umírá za nás na kříži. Ale je zde něco, co Ježíš zjevil obyčejné, malé italské ženě, Luise Piccarretě, o této scéně, co jsme předtím nevěděli. Dva lidé na tomto obrázku žijí v Boží Vůli. Tito dva lidé jsou Ježíš a Marie. Nikdo jiný na celém světě v té době nežil v Boží Vůli – jen Ježíš a Marie.
Proč právě oni dva a nikdo jiný?  Protože stáli u počátku církve.1

Ježíš žil v Boží Vůli, protože je Bůh. Boží Vůle je podstatou Boží, proto je Boží Vůle Ježíšova vlastní přirozenost. Marie žila v Boží Vůli milostí, která jí byla darována.2

bv004.jpg