7. Poznání Daru života v Boží Vůli

  

Ježíš také přiměl Luisu napsat další knihy, včetně knih o Jeho Utrpení a o Blahoslavené Matce. Tyto knihy nás mohou naučit, co pro nás Ježíš a Maria vykonali skrytě uvnitř ve svém nitru. Všichni víme, co konali navenek – narození ve stáji, útěk do Egypta, Ježíšova kázání, Jeho zázraky, Jeho smrt a vzkříšení  a další vnější věci. Ale v té samé chvíli, kdy Ježíš a Marie konali tyto vnější věci, konali také mnoho vnitřních skutků, protože v nich konala Boží Vůle. Pokud pochopíme, co dělali   v nitru v Boží Vůli, můžeme to konat také. Proto jsou tyto knihy důležitou částí tohoto daru. 15

bv016.jpg

bv015.jpg


 

 

 

Ježíš řekl Luise, že je důležité tento dar poznat. Vždyť přece, k čemu je dobrý nějaký dar, pokud nevím, jak jej používat!  My ale máme všechny knihy, kde nám samotná Ježíšova slova vysvětlují tento dar. Pokud bude stále více lidí tyto knihy číst a budou otevření tomuto velkému dobru, které nám Bůh touží dát, bude se tento dar stále více rozšiřovat a Království příjde!

Před tím, než byl dán Luise dar Boží Vůle, měli lidé dvě volby  - dělat Boží Vůli, nebo konat svou vlastní vůli. Nyní máme ještě třetí možnost – žít v Boží Vůli. 16

Je důležité pochopit rozdíl mezi těmito třemi možnostmi:

1.Tento chlapec se snaží konat Boží Vůli, ale nemá dar žití v Boží Vůli. Boží Vůle je stále v něm, protože Boží Vůle je všude, ale jeho vlastní lidská vůle oživuje vše co dělá. Aktivita jeho lidské vůle spočívá v tom, že se snaží rozhodnout a vykonat to, co je Boží Vůle.

bv017.jpg


 Samozřejmě to dělá nedokonale a s velkou námahou, protože jeho lidská vůle nebyla stvořena k tomu, aby fungovala odděleně od Boží Vůle.  Mnohokrát by rád věděl, co Bůh po něm v různých situacích žádá a když už si myslí, že to ví, často bojuje s tím, aby to uskutečnil. Bůh přijímá velmi málo slávy z jeho úsilí.

2.Toto děvče koná svou vlastní vůli. Stále má sice Boží Vůli v sobě, protože Boží Vůle je ve všem stvoření, ale má malý zájem o Boha nebo o jeho Vůli. Mnohem více je soustředěná na konání svých vlastních věcí.  Její lidská vůle řídí všechno, co dělá i když je to proti Boží Vůli. Bůh tak nepřijímá žádnou slávu. Místo toho je urážen činností této dívky. Samozřejmě, někdo by mohl být jako jeden z těch dvou určitou dobu. Jeden den by se mohl snažit dělat Boží Vůli. Druhý den by o to mohl usilovat mnohem méně.  Pamatujme, že lidská vůle, která funguje odděleně od Boží Vůle je slabá, proměnlivá, nestálá a chaotická.

3.Nyní přichází třetí volba, život v Boží Vůli.

Tato dívka přijala dar života v Boží Vůli. Vše, co koná nyní formuje Boží Vůle a ne její lidská vůle.  Stále má svou lidskou vůli, ale její jedinou aktivitou je, že říká „ano“ Boží Vůle, která v ní vše oživuje a řídí. Těžkosti a boje ohledně poznání a konání Boží Vůle zcela mizí a vládne v ní pokoj z života v Boží Vůli. Bůh přijímá dokonalou a nekonečnou slávu, protože každá aktivita je prováděna jeho vlastní vůli. To je sláva, kterou měl obdržet od všech lidí. 17

 

Jestliže skutečně toužíš po daru života v Boží Vůli, Bůh ti ho dá. On chce, abys jej získal, dokonce mnohem více, než chceš ty sám. Čekal a čekal tisíce let na to, až se vrátíme k Němu a životu v Boží Vůli, aby se z nás mohl opět radovat a učinit nás šťastnými. A s tímto darem mu můžeme dát slávu, kterou si zaslouží. To nás vrací k původnímu plánu,  pro který nás Bůh stvořil.18

Jak tedy získat tento velký dar?  Velmi jednoduše – stačí jen chtít. Tak o něj požádej!bv018.jpg