8. Život v Boží Vůli

 

bv019

 

 

 

„Odevzdávám svou vlastní vůli a žádám o život v Boží Vůli.“

 

To může být nejdůležitější věta, kterou kdy ve svém životě řekneš.  Touto větou říkáš Bohu, že už nechceš více užívat svou vůli, ale chceš užívat Jeho Vůli.

 

Chceš se vrátit ke způsobu života Adama a Evy, který měli před svým pádem.

 

bv020.jpg

 

 

Touto větou začínáš velké dobrodružství – dobrodružství, které tě může dovést k Nebi na zemi. Tato změna přichází velmi pomalu. Ale pokud zůstaneš věrný daru žití v Boží Vůli, pak Bůh učiní v tobě velkou věc. Promění tě na osobu, pro kterou tě stvořil, aby ses jí stal. I ty a jiní lidé, kteří žádají o tento dar budou pomáhat uvádět Království Boží, které je v nebí, zde na tuto zemi. Staneš se důležitou součástí naplnění modlitby „Otče náš.“ 19

 

 

 

 

bv021.jpg

 

 

Nečekej, že budeš dokonalý hned, když začneš žít v Boží Vůli.  Bude to nějaký čas trvat, než tě Boží Vůle dokonale naplní Božím životem.  Je to proto, že jsi svou vlastní vůli používal dlouhý čas a je velmi obtížné zastavit užívání své vůle pouhým lusknutím prstu. Samozřejmě by to Bůh mohl učinit hned, ale to není Jeho způsob. Chce, abychom pomalu v tomto daru rostli tak, abychom nebyli přehlceni a abychom ocenili dar, který je nám dáván z Jeho vlastní lásky. 20

  Bůh ví, že každý z nás bude dělat znovu a znovu chyby, zvlášť na začátku. Pokud konáš něco, o čem víš, že není Boží Vůle, jako rozepře s přítelem, nebo neposlouchání rodičů, nenech se odradit. Řekni jednoduše Bohu, že toho lituješ a pokud jde o vážnější hřích, běž ke svátosti smíření.  Potom hned požádej Boha znovu o tento dar. Bude velmi šťastný dávat ti tento dar znovu, znovu, znovu a znovu. Prostě mu důvěřuj a neustále o tento dar žádej.

Nepromarni žádnou chvíli konáním své vlastní lidské vůle!