1. Život a spisy Luisy Piccarrety

2. Adam a Eva v Ráji

3. Objížďka a Modlitba Páně

4. Poznání a uskutečňování života v Boží Vůli

5. Zlaté pravidlo a růst v životě v Boží Vůli

6. Účinky Daru života v Boží Vůli

7. Cykly

8. Cykly-pokračování

9. Příklad z baseballu a Horní místnost

10. Závěr - Živé Hostie