Přípravné setkání                       1. Boží plán                            2. Ráj na zemi

                       

3. Miluj své kříže                       4. Já nejsem nic, Bůh je vše    5. Ježíš chce...

         

6.Dvojí důvod utrpení                7.Zbožšťování lidských skutků