bv004.jpg
Každému je dobře známá tato scéna – Náš Pán Ježíš Kristus umírá za nás na kříži. Ale je zde něco, co Ježíš zjevil obyčejné, malé italské ženě, Luise Piccarretě, o této scéně, co jsme předtím nevěděli. Dva lidé na tomto obrázku žijí v Boží Vůli. Tito dva lidé jsou Ježíš a Marie. Nikdo jiný na celém světě v té době nežil v Boží Vůli – jen Ježíš a Marie.

Proč právě oni dva a nikdo jiný?  Protože stáli u počátku církve.

Ježíš žil v Boží Vůli, protože je Bůh. Boží Vůle je podstatou Boží, proto je Boží Vůle Ježíšova vlastní přirozenost. Marie žila v Boží Vůli milostí, která jí byla darována.


1.Adam a Eva v zahradě Eden

Proč nikdo jiný nežil v Boží Vůli? Musíme se vrátit k Adamovi a Evě a podívat se na to, co se stalo v jejich velkém pádu, když Adam a Eva spáchali první hřích.

bv005.jpg

V zahradě Edenu všechno žilo v Boží Vůli. Všechna zvířata, rostliny – všechno – včetně Adama a Evy. Každý nádech Adama a Evy, každý krok, každý úsměv, každé slovo bylo konáno Boží Vůlí, ne jejich vlastní lidskou vůlí. 

Měli sice svou vlastní lidskou vůli, ale ta byla zcela propojena s Boží Vůlí. Protože vše konali v Boží Vůli, všechny jejich skutky, slova i myšlenky byly Boží – dokonalé všemi způsoby a nekonečné – jako u Boha.

bv006.jpg

Život v Boží Vůli přinášel velmi mnoho podivuhodných účinků. Adam a Eva měli dar dokonalého poznání. Například se podívali na koně a hned přesně věděli, jak v něm všechny údy a procesy fungují, aniž by museli chodit do školy. Chápali proč Bůh učinil stvořené věci, rozuměli vlastnostem, které do nich Bůh vložil a věděli přesně, jak jich mohou užívat.

Adam a Eva měli také dar imunity. To znamená, že nikdy nezakusili bolest, hlad, neštěstí, nebo cokoliv podobného. Znali jen dokonalé štěstí. Adam a Eva byli také nesmrtelní  - ani nestárli. Skutečně vše, co dělali jim dávalo stále nový život, neboť to byly všechno Boží skutky. Adam a Eva žili v Božím řádu – všechny myšlenky  byly dokonale uspořádány a sjednoceny i v jejich hlavách. Nikdy nepřemýšleli, netoužili ani neudělali nic, co by nebylo správné a nebylo od Boha.

Adam a Eva vládli stvoření – všem zvířatům, všemu co bylo v povětří, rostlinám, zemi – vše poslouchalo Adama a Evu.

Adam a Eva se ale lišili od zvířat, rostlin, větru, vody a všech ostatních věcí v zahradě důležitým způsobem. Rostliny, zvířata a všechny ostatní věci neměli žádnou vlastní vůli. Tyto věci mohly fungovat jen v Boží Vůli. Neměly na výběr.

Na druhou stranu Adam a Eva byli Bohem učinění s lidskou vůlí a navíc vlastnili i Boží Vůli. Před svým pádem ale užívali jen Boží Vůli, což se však mělo  brzy změnit.