4.Objížďka

 

  

 

BV010.jpg

 

Ale Boží účel celého stvoření musí být opět obnoven, jinak by Bůh nebyl Bohem. Je to prostě tak, že jeho plán byl dočasně zpožděn a několik tisíc let trvalo, než člověk prošel touto 6000 -letou objížďkou a vrátil se na cestu, kterou Bůh pro nás připravil, abychom jej následovali.

Pokud se podíváme podrobněji na tuto 6000-letou objížďku, uvidíme, že se Bůh člověka úplně neopustil. Měl záložní  plán, přivést nás zpět ke svému původnímu plánu. Tento plán zahrnoval všechny způsoby pomoci, ale stále to byla dlouhá a namáhavá cesta, protože jsme už dlouho neužívali Boží Vůle a Satan měl k dispozici všechny možné mizerné triky a úskoky, jak nás z této cesty svést. 10

Nejdůležitější Boží pomoc nám byla dána, když byl poslán Jeho Jediný Syn Ježíš. Trpěl a zemřel za naše hříchy, aby nám otevřel brány Nebe. Jeho smrt nám nevrátila dar Boží Vůle, ale otevřela nám kanál milosti, abychom začali směřovat za tímto cílem. 11

Je smutnou skutečností, že to byl Boží původní plán, ve kterém měl Ježíš přijít do světa, v němž všichni měli žít šťastně v Boží Vůli.  Měl přijít jako náš slavný Král. Místo toho musel přijít a zemřít strašlivou smrtí, aby nás zachránil.

Ježíš přesto přijde na svět jako náš slavný Král, ale jeho příchod je pozdržen až do času, který ustanovil Bůh. Nejprve nám měl být opět darován tento dar zpět a nyní jej potřebujeme přijmout a žít jej tak, aby se uskutečňovala Boží Vůle jak na Nebi, tak i na Zemi.

Ačkoliv Ježíš přišel na této svět a nechal nám mnohé dary, aby nám pomohly zvládnout tu naši okliku, zdá se, že svět upadá do stále větších temnot. Po 2000 letech pomoci Ducha Svatého, milostí eucharistie a dalších svátostí se zdá, že se stále propadáme níže a níže do chaosu lidské vůle. Pomyslete jen na věci, které probíhají v dnešním světě jako potraty, klonování, zabíjení starých a nemocných, války, homosexualita, rozvody a zločiny. To nás nutí k zamyšlení, jestli nemohou být tyto věci stále horší.

Ale v posledních 2000 letech církev sbírala poznání od Boha. Mnoho dobrých křesťanů a svatých bylo schopno užívat milostí, které jim Bůh dal, aby se snažili konat Jeho Vůli. Ale dosud neměli dar žití v Boží Vůli.

bv011.jpg