Videoseminář:

 - Boží  Vůle, Zlo a Utrpení

 - Boží Vůle v praktickém životě

 - Modlitba podle Boží Vůle, rozdíl mezi soukromým a veřejným zjevením

Audioseminář:

1. Boží Vůle a Písmo

2. Boží Vůle, Zlo a Utrpení

3. Boží Vůle v praktickém životě (přirozené a mimořádné prostředky k rozlišování)

4. Modlitba podle Boží Vůle a rozdíl mezi veřejným a soukromým zjevením