Úvod:

  SZ1001

  

 Ježíš: „Poslání Mé Vůle je to největší, co může existovat. Není žádné dobro, které nepochází od Ní, ani sláva, která z Ní nevychází."                                                                                                                                                                                                                                                       1.května 1925

 

Ježíš: Ve skutečnosti poslání Mé Vůle je věčné. A to je přesně poslání našeho nebeského Otce, který chce, aby Jeho Vůle byla známá a milována. A to aby bylo činěno na zemi, tak jako v nebi. Tak ty když  konáš tuto věčnou misi,  jako svoji vlastní, napodobuješ nebeského Otce. Nesmíš chtít nic jiného pro sebe a pro všechny, než aby Má Vůle byla známa, milována a naplněna.“

15.dubna 1925

  

Prvním 19 knihám poselství od Ježíše Luise Piccarretě bylo dáno Nihil Obstat a Imprimatur v roce 1926. Celé dílo 36 knih bylo prozkoušeno Kongregací pro nauku víry před otevřením procesu blahořečení Luisy v roce 1944.

 

Poselství bylo dáno Ježíšem v následujícím titulu:

„Království Boží Vůle uprostřed stvoření – Kniha nebe; Provolání lidstvu k návratu a účelu, pro který bylo stvořeno Bohem.“

  

Svatý Hannibal di Francia, zpovědník a editor Luisy napsal: „Mnohé způsoby tohoto zjevení otevírají nové horizonty, které doposud nebyly kontemplovány, ohledně tajemství Boží Vůle a o konání a žití v Ní. Jedna věc je jistá. Dokonce před příchodem celého poznání toho, co je míněno o konání v životě v Boží Vůli, každý kdo čte tyto spisy, nemůže se mu stát, že by nebyl nadšený Vůlí Boží a necítil nové silné impulzy a Boží závazek proměňovat všechno a sebe sama v Boží Vůli.

  

Papež PiusX.

 Roku 1913 otec Hanibal Di Francia vzal titul Hodiny umučení do Říma na audienci s papežem Piem X. Když otec Hanibal u audience četl něco z těchto Hodin, papež ho přerušil a řekl mu: „Otče, tato slova by měla být čtena na kolenou! Je to Ježíš, který hovoří.“

   

Arcibiskup Giuseppe Carata z Trani z Luisiny diecéze říká: „Troufám si říci, mí drazí přátelé, že váš vztah s Bohem je potřeba díky tomuto  přehodnotit.“

  

Luisa žila v arcidiecézi Trani s niž se pojí určitá historie, která se dotýká tohoto místa. Roku 1054 se uskutečnilo těžké schisma mezi katolíky a pravoslavnými a bylo to právě v arcidiecézi Trani, kde se navzájem vyloučili z církve. Můžeme doufat, že milující hlas Ježíše by vyjádřil v tomto místě smutnou vzpomínku a že to povzbudí církevní muže k nejvyšším ideálům jednoty.

  

V této knize jsou určitá poselství Ježíšova bez datace, jsou to jakési oddíly; důvodem je, že byly Luisiným autobiografickým výčtem prvních 16 let před jejím mystickým manželstvím a přijetím Daru Boží Vůle, mezi lety 1883-1899. 

   SZ1002

Podoba Ježíšova z jeho pohřebního plátna uchovávaná v Turínské katedrále v Itálii.

  

„Má Vůle ve Mně a Má Vůle v tobě musí splynout a proudit v jednom, neomezeném spojení“.

                                                                                                                                                                                                 28.července 1922

 

 „Žít v Mé Vůli je největší lidská sláva, kterou mi mohou lidé prokázat. Tento poslední tah štětcem Mé stvořitelské ruky dá lidstvu, aby se transformovalo k Mé podobě a to ještě dosud nebylo poznáno.                 

                                                                                                                                                                                                     16.července 1922