10. Růst v Boží Vůli

 

Jak ubíhá čas a Boží život v tobě roste, budeš zakoušet stále víc a více, možná také i zázraky. Ke konci svého života, by byla Luisa schopna přivést svého zpovědníka z mrtvých, protože nechtěla začínat stále znovu s novým zpovědníkem! Možná ptáci začnou usedat na tvých ramenou, jak tomu bylo u sv. Františka. Ale nevyhledávej zázraky. Tvé každodenní skutky v Boží Vůli jsou mnohem důležitější. Právě proto, protože jsou nyní Božími skutky. Ježíš je sám koná, protože používáš Boží Vůli.25

bv024.jpg

Luisa měla problémy věřit, že by její jednoduché, malé skutky mohly být Božími. Ježíš jí vysvětloval, že vše, co Bůh koná je skutečně Boží. I když skutek může být malý, je stále Boží, pokud je konán v Boží Vůli. Bůh stvořil Nebesa, ale učinil také malé semínko. 26

 

Tvůj den v Boží Vůli se může zdát velmi obyčejný, ale je skutečně mimořádný.  Když poprvé začneš žít v Boží Vůli, může ti pomoci svolávat Boží Vůli mnohokrát za den, aby konala v tobě cokoliv právě děláš, nebo co se dělat chystáš. To ti bude připomínat, že Boží Vůle koná všechny tvé aktivity. Umýváš si tvář, obědváš, modlíš se, nebo děláš domácí úkol – všechno jako Boží skutky. 27

  

Jak porosteš v tomto daru, nebudeš si muset už připomínat Boží Vůli, protože si budeš v průběhu dne stále vědomý tohoto daru. Boží Vůle tě naplňuje Svým životem. Nakonec si možná už nebudeš jen vědomý Boží Vůle, ale budeš schopen cítit, jak Boží Vůle v tobě působí. Luisa s touto skutečností žití v Boží Vůli dokonce počítá, když mohla  cítit Ježíše, jak dokonce pozvedá její ruku.

 

V malém domku v Nazaretě, byly jednoduché skutky Nejsvětější Matky, kterými pečovala o sv. Josefa a Ježíše byly všechny Božími skutky. Nyní se tvůj dům stane malým domkem v Nazaretě, když začínáš žít Boží život, jako dar od Boha a budeš vykonávat každým svým nádechem bezpočet Božích skutků.

bv025.jpgBoží skutek je nekonečný. Když je Boží skutek na zemi vykonán, je  jako explose, která se nekonečně šíří. Všechno stvoření cítí tuto explosi a Bůh je velmi potěšen.  Tyto nekonečné Boží činy se šíří na všechny lidi na zemi a Bůh Otec spatřuje náš svět mnohem příznivěji.28

 

Byly to právě mnohé Mariiny skutky v jejím životě konané v Boží Vůli, které přesvědčily Boha, že je správný čas poslat Svého Syna na svět jako Mesiáše. Budou to právě naše mnohé skutky konané v Boží Vůli, které přimějí Boha, aby dovolil příchod Jeho Království na zemi a naplnil modlitbu „Otče náš.“

 

Před tím, než nám byl skrze Luisu dar žití v Boží Vůli vrácen, svatí mohli konat jen dobré a svaté lidské skutky lásky Bohu. Tyto skutky nebyly nekonečné a nezářily na celé stvoření tohoto padlého světa.29bv026.jpg

Můžeš tak vidět, jak je důležité zůstat v Boží Vůli a nemrhat časem a konáním skutků v lidské vůli. Právě tak, jak to bylo v době příchodu Mesiáše, tak i nyní Otec přesně ví, kolik skutků má být vykonáno, než dovolí, aby přišlo Jeho Království. 30