Svazek 16    5.srpna 1923

 

Když se rozhodnete začít konat to, aby jste vyslali v Mé Vůli všechny své myšlenky, slova, skutky, kroky, pokání, bolesti, lásku a poděkování, Má Vůle použije všechny vaše činy jako mincíř, který razí mince.  Přijmou Boží obraz s hodnotou Božích činů, které jsou nekonečné a budou schopny vyrovnat všechny, dosáhnout všeho a mít tolik moci nad samotným Bohem, že přimějí tuto Nejvyšší Vůli sestoupit na zem a  přinést veškeré bohatství, které obsahuje.

 

Bude to jako s kovem, se zlatem, či se stříbrem. Dokud na něm nebude vyražen obraz krále, nelze mu dát hodnotu peněz; ale jakmile se začne razit, získává hodnotu jako měna a koluje po celém království. Neexistuje město, vesnice ani důležité místo, kde by jako peníze neměly svou hodnotu a neexistuje žádný tvor, který by bez nich mohl žít ... Tento kov může být laciný nebo drahocenný - to nevadí. Pokud je na něm obraz krále vyražen, prochází celým královstvím, má nad všemi moc a je všemi milován a respektován. Stejně tak všechno, co duše dělá v Mé Vůli, protože na ní je vyražen Boží obraz, prochází nebem a zemí, má nad všemi moc, neodmítá se odevzdat komukoli, kdo jí touží mít, a není místo ve kterém se nevyužívají jeho příznivé účinky. “ Návrat k textu