Kniha Nebe

Ježíš nejen zjevoval Luise své poselství, ale dokonce sám dal tomuto jejímu deníčku název a sdělil jí, že je určena pro všechny lidi. Tento názvev zní:

Království Boží Vůle uprostřed stvoření - Kniha Nebe - Provolání k lidstvu, aby se navrátilo k řádu, místu a účelu, pro který bylo stvořeno. 

Zde najdete úryvky z těchto 36 svazků Luisiných deníčků, na které se odkazují tři díly  knížek "Kapek." Pro jejich rozsah byly vybrány pouze některé z těch, které jsou uvedené vždy v závěru každého dílu.