Ježíš nejen zjevoval Luise své poselství, ale dokonce sám dal tomuto jejímu deníčku název a sdělil jí, že je určen pro všechny lidi. Tento název zní:

 

KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ VŮLE UPROSTŘED STVOŘENÍ - KNIHA NEBE - PROVOLÁNÍ K LIDSTVU, ABY SE NAVRÁTILO K ŘÁDU, MÍSTU A ÚČELU, PRO KTERÝ BYLO STVOŘENO. 

 

Zde najdete úryvky z těchto 36 svazků Luisiných deníčků, na které se odkazují knihy "Kapek." Pro  celkový rozsah odkazů byly vybrány pouze některé.

 

1. Kniha         Kapka v nekonečném moři Boží Vůle