14. Horní místnost

 

Čti a zjisti, co nejvíc jde o Boží Vůli. Když se učíš o Boží Vůli, tak se učíš o skutečné podstatě Boží. Boží Vůle je jediná Vůle společně sdílená s Otcem, Synem a Duchem Svatým.  Je to jednota tří Osob. Čím více se naučíme o Boží Vůli, tím více budeme také sdílet tuto podstatu Boží. To je největší dar pro nás.

Je mnoho duchovních hnutí, zbožností, náboženských řádů a skupin uprostřed katolické církve. Mariánské kněžské hnutí nás blíže přivádí k Bohu skrze Jeho Matku. Charismatické hnutí nám umožňuje zakoušet přítomnost Boží a atmosféru Nebe. To všechno jsou takové příčky na žebříku, na kterých rosteme blíže k Bohu.

bv039.jpg

 

 

Ale Dar Boží Vůle je vrchol, ke kterému žebřík vede. Je to skutečná vlastní Boží Vůle, která je nám dána výměnou za tvou lidskou vůli. Není žádný vyšší cíl, kam bychom mohli jít. Vše, co musíš udělat je prozkoumat tu nejhornější místnost. Možná budeš mít jen malé světlo, aby ses rozhlédl. Nemůžeš hned obsáhnout všechny vzdálené kouty této místnosti. Ale jak se budeš víc učit   o Boží Vůli, tím větší a větší světlo Boží ti bude dáno. Vše, co potřebuješ, abys učinil Boha šťastným je v této místnosti. A pokud jsi v této místnosti, budeš také šťastný. Pilně pracuj, abys získal větší světlo čtením a konáním mnoha cyklů a Bůh bude sdílet s tebou tajemství Boží Vůle tak, jak ho sdílel s Luisou.48

Před tím, než Luisa napsala své spisy, všichni museli čekat, než se dostali do očistce, nebo nebe, aby se dozvěděli o svém novém životě v Boží Vůli. Ty máš možnost se naučit o Boží Vůli už na zemi.

Ježíš sdělil Luise, že lidé, kteří žijí v Boží Vůli dokud ještě jsou na zemi, se stanou největšími svatými v Nebi.