15. Způsob života v Ráji

 

bv040.jpg

 

 

Uvažuj o tom, jaké to muselo být pro Adama a Evu žít v Zahradě Edenu. Byli obklopeni krásou a zázraky stvoření. Nejen věděli, že Bůh vytvořil všechno pro jejich štěstí, ale mohli cítit Boží lásku vyzařovanou k nim od zvířat, rostlin a všeho stvoření. Když je Bůh zahrnul do svého stvoření, tak Adam a Eva vraceli Bohu lásku užíváním Jeho Boží Vůle.

 

Pohleď na náš dnešní svět. Kolik lidí myslí na Boha, když zpívají ptáci svou píseň před jejich oknem, když jim příjemný vánek čechrá vlasy, když slunce zahřívá jejich tváře  -  velmi málo. Lidská vůle a hřích odloučily člověka od Boha. Člověk je od Boha tak daleko, že necítí Boží lásku a proto nevrací svou lásku Bohu. Celých 6000 let byl Bůh bez výměny této lásky. Jsme velmi daleko od Zahrady Edenu.

 

Ti, kteří znají pravdu a osvojí si Boží Vůli, mohou uskutečnit tuto výměnu lásky za všechny lidi minulosti, přítomnosti a budoucnosti ve svých skutcích a cyklech. To je vlastně to, čím skutky a cykly jsou – vědomí Boží lásky v průběhu tvého dne a dávání lásky Bohu na oplátku je způsob života, jaký měli lidé v Zahradě Eden.49