Svazek 16     29. prosinec 1923

 

„Tedy Má dcero, život v Mé Vůli je přesně tento: přivést přede mě celé Stvoření a jménem všech Mi navrátit to, co bylo jejich povinností. Nikdo ti nesmí uniknout, jinak by Moje vůle našla prázdná místa ve Stvoření a nebyla by uspokojena. Ale víš, proč nemůžeš najít všechny a mnoho z nich ti unikne? Je to moc svobodné vůle. Chci tě však naučit tajemství - kde je všechny najít: vstup do Mého Lidství a najdeš všechny  činy všech duší, jako by byly  v něm střeženy; pro ně jsem přijal úkol uspokojit svého Nebeského Otce v jejich zastoupení. Jdi a následuj všechny Moje činy, které byly činy všech;  tak najdeš všechno a dáš Mi navrácení  lásky ke každému a ke všemu. Všechno je ve Mně; protože jsem udělal všechno pro všechny, ve Mně je bohatství pro všechny; nabízím Božímu Otci povinnost lásky za všechny, a kdo  chce, může ji použít jako způsob a prostředek k výstupu do nebe.“Návrat k textu