16. Živá Hostie

 

bv041.jpg

Velký pokoj bude okolo tebe, pokud budeš žít v Boží Vůli. Není to tvůj normální pokoj, ale pokoj přímo z Nebe. Všechno bláznění, které je kolem tebe, jej nebude schopno rozbít. Dokonce i když svět prochází bolestným očišťováním, aby naplnil Boží spravedlnost, ty budeš prostoupen pokojem Boží Vůle. Satan a jeho zákeřné triky nemohou se k tobě přiblížit, neboť žiješ Božím životem. Možná budeš překvapený, když se kolem tebe začnou dít dobré věci. Když žiješ v Boží Vůli, tak přinášíš Nebe na zemi. Žiješ ten samý život jako Maria a Svatí v Nebi, kromě toho můžeš udělat něco, co  nemohou dělat ani oni – můžeš dělat skutky a cykly, které pomáhají uvádět do Božího Království.

 

Od nynějška nejsi nikdy sám, protože Ježíš vstupuje do tebe a používá tvé ruce, nohy, tvůj hlas. Ježíš a ty děláte vše společně ve tvém těle, protože ty užíváš tu samou Vůli, Jeho Vůli. Jsi nyní živá hostie, stejně jako hostie ve svatostánku, kromě toho, jsi živá hostie s rukama, nohama, pažemi a hlasem, které Ježíš může užívat – tedy tvé.50

V sekci Modlitby těchto stránek se nadchází modlitba „Vzývání Boží Vůle do skutků a veškerého našeho konání.“ Je to dobrá modlitba, kterou můžeš opakovat každý den, aby ti připomínala, že ses rozhodl žít v Boží Vůli a jsi nyní živá hostie. Jen řekni „Ano“ nebo „Fiat“ všemu, co chce Ježíš udělat. „Fiat“ znamená „Ať se stane Tvá Vůle.“

 

Pamatuj, že Maria řekla „Fiat“ nebo „Ano“ ke všemu, co Bůh chtěl. Bůh bude zkoušet tvé „fiat“. Usiluj o to říci vždy Bohu říci „Ano“.