5. Otče náš

bv012.jpg

 

Po 2000 let jsme se my, církev na zemi, modlili modlitbu „Otče náš“. Tajemství daru Boží Vůle a Boží plán se skrývá právě v této modlitbě.

Každý křesťan zná modlitbu „Otče náš.“ Je to jediná modlitba, kterou Ježíš naučil své učedníky. Samotná tato skutečnost by nás měla přimět, abychom se pečlivě na tato slova podívali.

„Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď Království Tvé. Buď Vůle Tvá, jako na nebí, tak i na zemi…… 12

Jak působí Boží Vůle v nebí? Jednoduše. Každý v nebi žije v Boží Vůli. Jak bude Boží Vůle činěna na zemi tak, jako je v nebi? Víme, že se to nemůže stát tím, že se budeme snažit konat Boží Vůli naší lidskou vůlí. Nanejvýš jen malý počet svatých byl schopen se přiblížit ke konání Boží Vůle. Ale pokud jste četli o těchto svatých, jejich život byl neustálým bojem proti jejich lidské vůli. Nikdo v nebi se nesnaží o to, aby mohl konat Boží Vůli, neboť všichni v ní žijí.

Říká tedy Ježíš tato slova jen tak ze srandy? Měla se církev modlit 2000 let za něco, co se nikdy nestane? Nebude konána Boží Vůle na zemi, tak jak je činěna v nebi?

Tady je přesně to místo, kde dar žití v Boží Vůli přesně zapadá do Božího plánu. Jestliže Ježíš vyslovil tuto modlitbu – víme, že Otec na ní odpoví. Nyní po 2000 letech je církev připravena přijmout tento dar a tato modlitba bude vyslyšena. Skutečně, tento dar nám už byl dán. Bůh použil Luisu Piccarretu, aby nám tento dar svěřil. Máme jej jen přijmout a žít jej.

Pojďme se podívat na to, jak Bůh tyto věci koná. Židé se modlili po staletí za příchod Mesiáše. Nakonec Bůh rozhodl, že nastala správná doba pro vyslyšení této modlitby a vybral malou, pokornou dívku v Nazaretě, Marií a dal jí dar Mesiáše pro nás pro všechny – dítě Ježíše.