Svazek 23    5.2.1928

 

"A poté, co jsem utvořil tuto modlitbu před Svým Nebeským Otcem, jsem si byl jist, že království Mé Boží Vůle na zemi mi bude uděleno, učil jsem jí své apoštoly, aby ji mohli učit celý svět, aby člověk mohl být zvoláním všeho: 'Tvá Vůle ať je vykonána na zemi, jako je tomu v nebi.' Nemohl jsem učinit slib jistější a slavnostnější. Staletí jsou pro Nás jediným bodem, ale Naše Slova jsou vykonána činy a fakty." Velmi se modlím k Nebeskému Otci: 'Ať  přijde – ať přijde Tvé Království. Tvá Vůle bude vykonána na zemi, jako je v Nebi. To znamená, že s Mým příchodem na zemi nebylo království Mé Vůle uprostřed stvoření ustanoveno. Jinak bych řekl: 'Můj Otče, nechť Naše Království, které jsem již ustanovil na zemi, je potvrzeno a ať Naše Vůle dominuje a vládne.' Místo toho jsem řekl: 'Ať to přijde.' To znamená, že teprve musí přijít a stvoření na něj má čekat s jistotou, s jakou čekali na budoucího Vykupitele, protože to je Má Boží Vůle, spoutaná a oddaná do těchto Slov 'Našeho Otce'. A když se zaváže, ať slibuje cokoliv, je to více než jisté. Mnohem víc, protože všechno jsem připravil. Nebylo zapotřebí ničeho jiného, než zjevit Mé Království – a to dělám. Návrat k textu