9. Zlaté pravidlo

(Ty toužíš a Bůh koná veškerou práci)

 

bv022.jpg Nyní, když žiješ v Boží Vůli, Bůh začíná na tobě pracovat. To je to, co Ježíš přislíbil Luise.  Pomalu, ale jistě tě Bůh bude očišťovat. Protože žiješ v Jeho Svaté Vůli, odejme o tebe hříchy a špatné návyky, které v tobě nemají co dělat.  Jakmile to dokončí, začne tě naplňovat Svými vlastními kvalitami. Takže ven se špatnými – a dovnitř s dobrými.21

  

 

Například místo rozvíjení „desetistupňového  programu, jak se zbavit pýchy,“ potřebuješ jen zůstat v Boží Vůli a Bůh vykoná veškerou práci. Brzy sám zjistíš, že hřešíš míň a míň. Bůh tě takto přivádí ke svatosti.22

V té samé chvíli, kdy probíhá toto očišťování, Bůh dělá ještě další věci, aby tě připravil pro Nebe. Odejme od tebe světské přístupy. Uzdraví tě od zranění z minulosti, které tě dosud obtěžují. Vysvětlí ti Nebeské věci a odejme od tebe lži, které ti namlouvá svět a Satan.23

Někdy mohou být tyto lekce náročné, ale stojí to za to, protože tě připravují pro Nebe. Postav se k tomu čelem, nikdo v Nebi nevěří, že peníze a věci jsou důležité k tomu, aby byl člověk šťastný.

 Nyní žiješ v Boží Vůli.  Kromě příležitostných pádů, které tě vracejí zpět do tvé lidské vůle, žiješ ten samý život, který žili Adam a Eva, předtím, než neuposlechli Boha. I když vůbec necítíš žádný rozdíl, podnikl jsi první kroky do Nebe na zemi.24

bv023.jpg

Jednou Ježíš řekl Luise: „Neměj strach z toho, že se cítíš neschopná to konat, protože Já Sám tě budu postupně průběžně učit, jakým způsobem to máš konat.“ Pokud skutečně chceš tento dar, neexistuje možnost, že bys mohla selhat pod vedením Ježíše, jako svého učitele.