Sv. 18    12.listopadu 1925

 

Dá se tedy říci, že když byl člověk stvořen Bohem, byl obdařen všemi vědami. To, co se ostatní naučili s velikým úsilím, překvapivě získal jako dar. Měl tedy znalosti o všech věcech této země; měl znalost o všech rostlinách, všech bylinách a o vlastnostech, které každá z nich obsahovala; měl dokonalé poznání o všech druzích zvířat a o tom, jak by je měl využít; měl veškeré znalosti o hudbě, zpěvu, psaní, medicíně - tedy o všem. A pokud generace měly každá své speciální poznání, Adam měl poznání dokonalé. Pohleďte, jak bylo nutné, aby ten, kdo má být hlavou, vlastnil v sobě všechno dobré, o co se má podělit s ostatními.

  

Totéž s tebou, má dcero. Vzhledem k tomu, že jsem tě povolal jako hlavu zvláštní mise, jsi víc než nový Adam - a tady nejde jen o poznání o lidech, ale o vědu věd, což je Má Vůle, věda o nebi - chci, abys v sobě poskládala dohromady všechny prvky, které obsahuje Má Vůle. A čím více činů v ní uděláš a čím více znalostí získáš, tím více paprsků světla umístíš do Slunce Mé Vůle, takže v plností světla se bude schopno více rozšířovat k  dobru všech generací takovým způsobem, aby v záři plnosti tohoto světla mohli lidé s větší jasností poznat dobro, které obsahuje Má Vůle. Aby pochopili, co to znamená žít v Mé Vůli a poznali to velké dobro, kterým jsou obohacováni.Návrat k textu