Svazek 12         22.března 1919

   

  

Všechny věci vznikly z Věčného FIAT. Přemíra lásky při stvoření člověka.

 

Když jsem byla ve svém obvyklém stavu, ocitla jsem se mimo sebe a viděla jsem všechen řád stvořených věcí. A můj sladký Ježíš mi řekl: „Dcero moje, podívej se, jaká harmonie, jaký řád ve všech stvořených věcech a jak každá z nich vyšla z Věčného FIAT. Všechno Mě stálo FIAT. Nejmenší hvězda i zářivé a nádherné Slunce, nejmenší rostlina stejně jako velký strom, nejmenší hmyz stejně jako největší zvíře - všichni si vyprávějí mezi sebou: "Jsme ušlechtilá stvoření. Náš původ je Věčná Vůle; všichni neseme značku Nejvyššího FIAT. Je pravda, že jsme odlišní jeden od druhého; máme rozmanitost poslání, světla, tepla, ale to nic neznamená: jedinná je naše skutečná hodnota - FIAT Boha; jedinný je náš život a existence - FIAT Věčného Veličenstva ... „Ach, jak výmluvně mluví Stvoření o síle Mé Vůle, učí, že od největší věci až k těm nejmenším je skutečnou hodnotou to, že mají život z Boží Vůle! Ve skutečnosti by mohla hvězda říci Slunci: „Je pravda, že máš mnoho světla a tepla; když zmizíš, vše se pokryje ledem, tvá síla je obrovská. Země na tobě téměř závisí, takže ve srovnání s tebou neznamenám nic. Ale je to FIAT Boha , který tě takovým učinil; proto je naše hodnota stejná - sláva, kterou vzdáváme svému Stvořiteli, je zcela podobná."

 

Potom dodal smutnějším tónem: "Při stvoření člověka to tak nebylo. Je pravda, že jeho původ je Můj FIAT, ale to  Mně nestačilo. Ve jménu Své nekonečné lásky Jsem na něj dýchal a chtěl Jsem vložit do něj Svůj vlastní život. Obdařil jsem ho rozumem; osvobodil jsem ho a ustanovil jsem ho králem celého stvoření. Ale člověk, nevděčný - jak Mi odpověděl? Uprostřed celého stvoření se stal jediným zármutkem moje Srdce, falešnou notou. A pak, kolik bych Ti toho mohl ještě říct o své práci na posvěcení duší? K dispozici jim nedávám jen jeden FIAT, nebo jen Svůj dech, ale i Svůj samotný Život, Svou Lásku, Svou Moudrost. Kolik však odmítnutí, kolik urážek dostává Má Láska! Ach, Má dcero, slituj se nad Mým bolestným zármutkem a přijď do Mé vůle, abys vynahradila lásku celé lidské rodiny, abys uklidnila mé probodené Srdce! “ Návrat k textu