Svazek 15   17.března 1921

 

A Ježíš mi řekl: "Má dcero, čím více v tobě roste zrnko Mé Vůle, tím více pocítíš utrpení své slupky. Ve skutečnosti, když se klíček začne tvořit, obilí a slupka jsou jedna a tatáž věc; ale když se život klíčku  tvoří dál a stává se  zrním, slupka je od něj oddělena a zůstává pouze jako ochrana zrna. Proto, čím více cítíte svou ubohost, tím více se zrnko Mé Vůle ve vás tvoří a je blízko k dokonalému dozrání. Slupka ve vás není nic jiného než vaše slabá povaha, která, žije společně se svatostí a vznešeností Mé Vůle a cítí své utrpení stále více."  Pak dodal: "Moje  milovaná, až dosud jsi přede mnou vykonávala úřad, který Mé lidstvo mělo konat na zemi. Teď chci změnit tvůj úkol a dát ti další, ušlechtilejší, rozsáhlejší: Chci ti dát poslání, které měla Má Vůle v Mém lidství. Podívej se, jak je to větší a vznešenější úkol: Mé lidství mělo začátek - Má Vůle je věčná.  Mé lidství bylo ohraničené a omezené - Má Vůle nemá žádné hranice, vůbec žádné hranice. Je to obrovské. Vznešenější a významnější úkol, jsem ti už nemohl dát." Návrat k textu