Svazek 16    20. listopadu 1923

  

"Má Vůle není jen život, ale i vzduch duše; a pokud k životu chybí vzduch, příroda začíná upadat, dýchání je omezeno, srdce je omezováno ve svém tlukotu, krevní oběh je nepravidelný, inteligence otupí, oko téměř bez života, hlas se dusí a síla se ztrácí … Co je to, co vrhá tolik chaosu do lidského života? Nedostatek vzduchu. Proto může čerstvý, balzamický vzduch v přírodě obnovit pořádek a vitalitu. To vše je způsobeno vlastní vůlí, která jako špatný vzduch vytváří chaos, nepravidelnost, slabost a úpadek všeho dobrého v duši. A pokud si člověk nepomůže nebeským vzduchem Mé Vůle, díky kterému se všechno znovu pozvedne, vše posílí, nařídí a posvětí, tak bude lidský život životem napůl vyhasnutým, neuspořádaným a klesajícím ke zlu. “

Návrat k textu