Sv. 16       9. srpna 1923

  

Lidská vůle obklopí stvoření temnotou; ale ten, kdo žije v Boží Vůli, dává vzniknout Světlu a Slunci Boží Vůle.

 

Proměňovala jsem se ve svaté Boží Vůli a můj milý Ježíš, který si mě k sobě stiskl, se se mnou začal modlit a pak mi řekl: „Moje dcero, lidská vůle zakryla mraky celou atmosféru,  takovým způsobem, jakoby tato hustá temnota visela nad všemi tvory a téměř všichni tak kráčejí kulháním a tápáním. Bez Boží Vůle není pro tvora světlo.

Nyní ten, kdo pracuje, modlí se, chodí atd., v Mé Vůli, se zvedá nad tuto temnotu, a když pracuje, modlí se, mluví, proráží tyto husté mraky, vysílá záblesky světla po celé zemi, aby se zatřásli těmi, kteří žijí na dně své vůle a připravují své duše na přijetí Světla, Slunce Boží Vůle. Proto mi tolik záleží na tom, abyste žili v Mé Vůli – aby jste mohli připravit Nebeské světlo, které vysílá nepřetržité záblesky Světla a může rozptýlit tyto temnoty nebe, které nad jejich hlavami vytvořila lidská vůle; takovým způsobem, aby jste vlastnili Světlo Mé Vůle mohli milovat a Moje Vůle,  takto vámi milováná, mohla vládnout na zemi. “ Návrat k textu