Svazek 18     28. ledna 1926

 

Ježíš řekl Luise: "Po hříchu opustil Adam stav syna a snížil se do stavu služebníka; a jakmile se rozešel s Nejvyšší Vůlí, odstoupila od něj boží síla, panství, přitažlivost a nebeská vůně. Proto jeho činy, jeho bytí, již nebyly božské, ale byly naplněny lidským vnímáním, díky kterému ztratil přitažlivost a způsobil, že jsme se již necítili zraněni láskou, ale spíše jsme si drželi odstup - on od Nás a My od něj. Opakování jeho  činů, tak jak to činil před hříchem, Nám už nic neříkalo. Ale víš, jak vypadají stvoření  bez plnosti Naší Vůle? Jsou jako jídlo bez koření a bez chuti, které místo toho, aby člověku chutnalo, znechutí  lidská ústa. Tak i stvoření bez plnosti Boží Vůle znechucují Boží ústa. Jsou jako  nezralé plody, které neobsahují ani sladkost, ani chuť; jsou jako  květiny bez vůně; jsou jako  vázy, které jsou plné, ano, ale  starých, křehkých a otrhaných květin. To vše snad může sloužit pouze potřebám člověka. Rovná se to však pouhému stínu, stínu slávy Boží, ale ne štěstí a úplnému blahu stvoření a plnosti Boží Slávy. Návrat k textu