Svazek 20      5.února 1928

 

"Moje dcero, když Adam zhřešil, Bůh mu přislíbil budoucího Vykupitele." Uplynula staletí, ale slib nezrušil a generace mohly zakoušet dobro Vykoupení. Nyní, když jsem přišel z nebe a vytvořil Království vykoupení, ještě předtím, než jsem se vrátil zpět do nebe, učinil jsem další slavnostní slib o Království Mé Vůle; a to bylo v modlitbě  ‚Otče náš. '

"A abych mu dodal ještě větší vážnost a rychleji dosáhl jeho naplnění, učinil jsem tento veřejný a slavnostní slib součástí Své modlitby, kterou jsem se modlil k Otci, aby nechal přijít Své Království, což je Boží Vůle na zemi stejně, jako je v Nebi. Do čela této modlitby jsem postavil své Já, protože jsem věděl, že taková je Jeho Vůle, a že se modlil se Mnou a nic Mi neodepřel; přesněji, protože jsem se modlil s Jeho vlastní Vůlí a žádal jsem o to, co chtěl Sám Můj Otec.

Návrat k textu