Svazek 5     30.června  1903

 

Když  to řekla, plakala jsem a Nejsvětější Panna, která otevřela své srdce, jako by otevírala svatostánek, vzala dítě z svého nitra, dala mi ho a řekla mi: „Má dcero, neplač - tady je tvé dobro, tvůj život, tvé  všechno. Vezmi Ho a měj Ho vždy s sebou; a když Ho uchováváš stále  u sebe, udržuj svůj vnitřní pohled upřený na Něho. Nenech se zaskočit, pokud ti nic neříká nebo pokud nejsi schopna sama nic říct. Stačí se na Něj dívat ve svém nitru a při pohledu na Něj vše pochopíš, zvládneš všechno  a přineseš odplatu za všechny. To je krása vnitřní duše: bez hlasu, bez vzdělání, protože ji nemůže přitahovat ani rozrušovat žádná vnější věc, ale veškerá její touha, veškeré její bohatství je uzavřeno v jejím nitru, pouhým pohledem na Ježíše snadno rozumí všemu a zvládne všechno. Tímto způsobem půjdete nahoru na vrchol Kalvárie; a jakmile se k němu dostaneme, už Ho nebudeš vidět jako dítě, ale ukřižovaného, ​​a zůstaneš ukřižována společně s ním. “……… Odpověděla jsem jí: „Moje Matko, pomoz mi, protože mě chtějí Ježíše vytrhnout.“ A ona mi řekla: „Neboj se, tvé úsilí spočívá v tom, abys na Něho upíral svůj vnitřní pohled. Má tolik síly, že všechny ostatní, lidské i ďábelské, zůstávají oslabené a poražené.“Návrat k textu