Svazek 17    22.února 1925

 

Má dcero, jak je mé Srdce zraněno modlitbou toho, kdo hledá jen Mou Vůli! Slyším ozvěnu své modlitby, kterou jsem učinil, když jsem byl na zemi. Všechny Mé modlitby směřovaly do jediného bodu - aby Vůle Mého Otce byla dokonale naplněna, a to jak na Mně, tak na všech tvorech. To byla největší pocta pro Mne a pro Nebeského Otce: dělat jeho Nejsvětější Vůli ve všem. Návrat k textu