11. Účinky skutků v Boží Vůli

bv027.jpg

 

 

Když konáš skutek v Boží Vůli, andělé přinášejí tento skutek k trůnu Otce. Otec je nekonečně tímto skutkem potěšen a posílá vlnu milosti na celé stvoření. Svatí v Nebi a andělé přijímají větší Slávu, duše v očistci přijímají vlnu úlevy a všechno stvoření přijímá požehnání. 31

 

Protože všechny tyto skutky v Boží Vůli jsou zbožštěny, nemůže být jeden skutek více Boží, než jiný.  Přesto Bůh odpovídá na skutky vykonané v Boží Vůli rozdílným způsobem. Skutek úklidu pokoje v Boží Vůli způsobí, že Otec odešle vlnu slávy a milosti. Avšak přijetí eucharistie v Boží Vůli vylévá svátostnou milost na všechny duše.32

Je to úžasné pomyšlení, že kdykoliv dnes jdeš ke svatému přijímání v Boží Vůli, tak i dokonce těm nejhorším zločincům je dávána svátostná milost, o kterou nikdy nežádali a ani nevěděli, že by jí mohli obdržet.  Díky ní se mohou probudit a cítit se o trochu méně prohnilí a nechápou proč. Avšak je to na každém jedinci, jak odpoví na milost, která je na něj vylévána. Mnozí zpočátku nebudou odpovídat, protože jsou příliš utopeni ve svých hříšných životech, ale pokud budou neustále bombardováni vlnami nezasloužených milostí, způsobené mnohými skutky vykonanými těmi, kteří žijí v Boží Vůli, nakonec někteří odpoví.33

 

Můžeš sledovat, jak vlny milosti způsobené skutky učiněnými v Boží Vůli mohou měnit svět. Proroci v Bibli předpověděli Novou dobu Pokoje, kterou svět bude po 1000 let zažívat. Dar Boží Vůle je Boží plán, k jejímu uvedení. Boží Vůle bude očišťovat nejen nás, ale tento dar bude očišťovat svět a zároveň způsobí dokončení Božího Království na zemi.34

 

Navíc tvé skutky učiněné v Boží Vůli a modlitby v Boží Vůli tě pomohou uvést do Božího Království. Stejně jako všechny tvé skutky se i tyto modlitby stávají Božími, jako by se je modlil sám Ježíš.