Svazek 11     13. říjen 1916

 

Andělé mají zvláštní poslání. Když si duše připomíná Můj život, Mé umučení, Mou krev, Mé rány, Mé modlitby, obklopují tuto duši a shromažďují její slova, její modlitby, její soucitné pocity se Mnou, také její slzy a její oběti spojují  s Mými a staví je před Můj Majestát, aby obnovili pro Mě slávu Mého vlastního života. Radost andělů je tak velká, že uctivě poslouchají, co říká duše, a modlí se spolu s ní. S jakou pozorností a úctou musí duše tyto hodiny dělat, když ví, že jí andělé visí na rtech, aby po ní opakovali, co říká. “

Návrat k textu