Svazek  17       15.února 1925

 

„Dcero Mé vůle, každý čin v Mé vůli je novým nebem, které se rozprostírá nad hlavou duše – jedno nebe  je krásnější než druhé. Vzduch těchto nebes je Boží a přináší svatost, lásku, stálost a obsahuje všechny tyto vlastnosti dohromady. To je důvod, proč lze cítit sladký vzduch naplněný vůní balzámu. Má Vůle v nebi potvrzuje, žehná, přináší štěstí a proniká všude; transformuje a zbožšťuje vše v sobě. Když duše, která vlastní tato nová nebesa Mé Vůle na zemi, takto koná, může se zároveň radovat v rozšiřování nových nebes. Proto Má Vůle pracuje a působí více v duši poutníka, než v Nebeském Jeruzalémě. Tam nahoře jsou díla svatých úplná, dokonalá - tam není nic co by bylo potřeba udělat; zatímco tady  Moje Vůle koná vždy to, co má konat v duši, v níž vládne. Proto chce všechno pro sebe a nechce ponechat ani jeden čin  lidské vůli - protože toho chce udělat hodně a v každém skutku opustit lidskou vůli, jinak  by se nedokázala rozšířit ještě o další  nebe a bylo by pro ni méně práce. Ach, nevíš, co se děje v duši, když dá Mé Vůli veškerou svobodu, aby v ní působila.

Představte si moře, když vlny vystoupí tak mocně a vysoko, že jejich síla přenáší i ryby - vysoko a to takovým způsobem, že je lze v těchto vlnách vidět, zvednuté silou bouře, která je nutí vyjít z hlubin moře - z jejich obydlí, aby spolu s vlnami povstaly. Vlny je přemohly a ony nebyly schopny odolat jejich síle; zatímco bez síly bouřlivých vln nevědí, jak vyjít ze svých hlubin. Ach, kdyby moře mělo neomezenou sílu, způsobilo by to, že by veškerá voda přetekla z jeho hranic a vytvořila gigantické vlny; a všechny ryby, jimi ohromené, všechny by vyšly.

Ale to, co moře nemůže, protože má omezenou sílu, koná Má Vůle. Když dělá činy duše svými vlastními, tím, že v ní působí, formuje v ní své věčné vlny; a v těchto vlnách přemůže všechno. V těchto vlnách lze vidět vše, co udělalo Mé lidství, díla Mé nebeské Matky, díla všech svatých a vše, co udělalo samotné Božství. Všechno je uvedeno do pohybu. Má Vůle je víc než moře; naše skutky a skutky svatých mohou být symbolizovány rybami, které žijí v moři.

Když Má Vůle působí v duši a také mimo ni, vše, co je v ní obsaženo, se pohybuje, vstává a všechna díla se umisťují tak, aby pro Nás opakovala slávu, lásku, adoraci. Procházejí před Námi, jako v průvodu, a říkají Nám: ‚Jsme Vaše díla. Jste skvělí a mocní, protože jste nás učinili tak krásnými. “Návrat k textu