Svazek 12      16.února 1921

 

Aby stvoření mohlo vstoupit do Boží Vůle, nemusí dělat nic jiného, ​​než odstranit malý kámen své vůle.

 

Když jsem přemýšlela o svaté Boží Vůli, můj sladký Ježíš mi řekl: „Dcero má, není potřeba žádné cesty ani dveří, ani klíče, aby člověk mohl vstoupit do Mé Vůle, protože Má Vůle je všude. Plyne pod nohama, je vpravo, vlevo, nad hlavou - všude. Stvoření nemusí dělat nic jiného, než odstranit malý kámen své vlastní vůle. Přestože je v Mé Vůli, neúčastní se rozhodování, ani  neužívá svých účinků, ale je jako cizinec v Mé Vůli. Ve skutečnosti je to, jako by  malý kámen bránil vodě odtékat od břehu, aby mohla téci někam jinam - kameny ji blokují. Ale pokud duše odstraní malý kámen své vůle a okamžitě vstoupí  do Mě a já do ní; najde k dispozici všechno Mé bohatství: sílu, světlo, pomoc - cokoli chce. Proto zde nejsou žádné cesty, žádné dveře a žádné klíče: stačí jen, aby to duše chtěla, a vše je hotovo. Moje Vůle se postará o všechno a poskytuje jí vše, co jí chybí, a dovolí ji se volně pohybovat v nekonečných prostorách Mé Vůle. U ostatních ctností je to úplně naopak: kolik úsilí je zapotřebí, kolik bojů, kolik dlouhých cest! A i když se zdá, že se na člověka ctnost konečně usměje, stačí jedna vášeň - trochu násilí, jedno pokušení, jedno neočekávané setkání, které ji opět vrátí zpět na začátek cesty. “ Návrat k textu