Svazek 16    19.březen 1924

 

Má Vůle je nejčistší světlo a toto světlo obsahuje Vševidoucí - pas, který umožňuje vstup do nejskrytějších úkrytů, nejtajnějších vláken, do nejhlubších propastí  a prostoru v nejvyšších výškách. Tento pas nepotřebuje podpis, aby byl platný, ale obsahuje tuto sílu sám o sobě, protože  je světlo, které sestupuje z výšin, nikdo mu nemůže bránit v jeho kráčení a vcházení. A kromě toho je králem všech a má vládu všude.

Dejte tedy své myšlenky, svá slova, svůj tlukot srdce, své bolesti – celou svou bytost do oběhu v Mé Vůli. Nenechávejte nic v sobě, abyste pasem Světla Mé Vůle a Mou Božskou ctností mohli vstoupit do každého aktu stvoření a rozmnožit Můj život v každém z nich. Ach, jak šťastný budu, když uvidím, že stvoření na základě Mé Vůle naplňuje nebe a zemi tolika Mými životy, kolik existuje tvorů! “Návrat k textu