12. Cykly

bv028.jpg

  

Cykly jsou modlitby v Boží Vůli. Účelem cyklů je dát Bohu slávu, která mu patří. Abychom porozuměli cyklům, potřebujeme vědět, že když Bůh stvořil každého člověka, tak vytvořil pro každého jedince obrovský počet skutků, které má vykonat v Boží Vůli. Tyto skutky stále existují ve věčnosti, přestože se daný jedinec rozhodne je neudělat. Jako má každý člověk tělo a duši, tak má také skutky, které na něj čekají, že je vykoná.

 

Když byl ztracen dar Boží Vůle, člověk mohl vykonat tyto skutky pouze s lidskou vůlí. To však nebylo v Božím plánu, protože Mu nepřinášely žádnou slávu. Užíváním Boží Vůle se musíme vrátit v našich cyklech zpět a přivlastnit si všechny tyto skutky učiněné jinými lidmi za posledních 6000 let a dát je Otci k Jeho slávě jako Boží dary, které měl obdržet.

 

To není malý úkol. Kromě skutků Ježíše, Marie, Luisy, synů a dcer Boží Vůle (jako jsi Ty), byly všechny skutky od Adamova pádu v zahradě vykonány pouze lidskou vůlí. Dokonce i dobré skutky vykonané svatými jejich lidskou vůlí neposkytují Bohu slávu, která mu patří. Také zde jsou skutky, které nebyly nikdy vykonány, protože lidé, kteří je měli uskutečnit si místo nich zvolili udělat skutky špatné. Tyto nevykonané skutky stále existují a posunují se v čase. Musíme si je všechny také přivlastnit, vložit je do Boží Vůle a přinést je Otci. Těmito cykly pracujeme na tom, abychom dávali Bohu tyto božské dary, které mu byly upírány v posledních 6000 letech. 35   

  

bv029.jpg

 

Tyto cykly můžeš dělat ty sám.  Když jsi na Mši sv., můžeš uchopit všechny skutky lidí, kteří se připomínají ve čteních. Pokud je svátek nějakého svatého, můžeš si přivlastnit všechny skutky tohoto svatého. Když sečeš trávu v Boží Vůli, můžeš si přivlastnit všechny skutky lidí, kteří pracují u sebe doma. Všechno zkrátka přines do Boží Vůle.

 

Nikdy se nemodli sám za sebe. Jsi přece v Boží Vůli a Bůh se o tebe postará a o všechny tvé potřeby. Stále se modli za všechny duše v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. To je ta největší věc, kterou můžeš udělat, abys pomohl druhým.36

Dobrým způsobem, jak se vracet do historie a vykonávat cykly je užívaní některé  knihy z Písma obsahujících cykly stvoření, které konala Luisa. Nejen, že prochází sedmi dny stvoření, ale také sleduje události v zahradě Edenu, ve Starém Zákoně, v životě Ježíše a Marie a celé církve. Pokud je pročítáš, děláš tyto cykly s Luisou.

 

Samozřejmě všechny skutky, které vykonal Ježíš, Marie, Adam a Eva (před tím, než Adam a Eva zhřešili), byly vykonány v Boží Vůli. Ale my můžeme v této Boží Vůli opakovat všechny tyto skutky, učinit je svými vlastními a nabídnout je Otci znovu k Jeho Slávě. Bůh bude nesmírně potěšen přijímáním těchto skutků znovu a znovu. Bude na ně odpovídat novými vlnami milosti. Můžeš dokonce si přivlastnit i samotné Boží skutky stvoření a nabídnout mu je zpět k Jeho větší slávě!37

Tady je ještě jiný způsob konání cyklů, který pomáhá celému stvoření dávat Bohu slávu.

 

V Božím plánu bylo, že Adam a Eva a jejich potomci budou jednat jako kněží celého stvoření.  Našim hlasem měli všichni ptáci, zvířata, skály, vody, hvězdy a celé stvoření oslavovat Otce. Ale ztrátou Boží Vůle už nebyl člověk nadále schopen vystupovat jako kněz. Byl jediné stvoření, které už dál nemohlo žít v Boží Vůli. Tak jak by mohl být knězem veškerého stvoření? Navrácením tohoto daru se však můžeme opět ujmout svého úkolu jako kněží.

 

bv030.jpg

V těchto cyklech vkládáme svůj hlas ptákům, vodě, stromům….a necháváme je milovat, chválit a dávat slávu Otci. Kromě člověka nemá zbytek stvoření hlas, aby to učinili sami. Nanejvýš mohou stvoření ukazovat svou krásu, sílu, nesmírnost, nádheru, kterými odráží nádheru Boží a tímto způsobem Jej oslavují. Všechno stvoření od největších hvězd až k nejmenšímu semínku čekalo 6000 let na syny a dcery Boží Vůle, aby jim pomohli plně oslavovat Otce.38

Jak by ptáci oslavovali Boha, kdyby měli hlas? To nevíme jistě, ale můžeme si to představit např. takto:

 

„Bože děkuji Ti za vzduch, který pozvedá má křídla. Tento strom jsi učinil je úžasným místem, abych si zde postavil své hnízdo. Děkuji Ti za sladký déšť zavlažující zemi, abych mohl najít šťavnaté červy. Budu létat vysoko nad Tvým nádherným světem. Miluji Tě Otče…“

Nyní jako kněží můžeme dát svůj hlas ptáku, aby mohl říct Bohu, „Miluji Tě.“ Tak to můžeme dělat s celým stvořením.39

bv031.jpg

Velmi užitečným cyklem modlitby je, když vidíš nebo slyšíš o někom kdo trpí. Možná víš, že tvůj soused je nemocný. Možná v televizních zprávách informovali o amerických vojácích, kteří zahynuli při nějaké akci. Je tolik utrpení ve světě, které je promarněno. Každé utrpení spojené s křížem Ježíše Krista má vykupitelskou moc. Ale nikdo si neudělá ten čas, aby obětoval toto utrpení Otci.

 bv032.jpg

Příště, když uvidíš, nebo uslyšíš o nějakém trpícím, učiň z toho cyklus….

„Beru na sebe Matějovo utrpení, když byl šikanován ve škole. Spojuji je s Ježíšovým křížem. Dávám je Tobě, Otče, ke Tvé slávě a k nápravě hříchů všech duší v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Ať přijde Tvé království.40

 

Žádné utrpení nemá být promarněno, protože když jsme je nabídnuli Otci, stane se pokáním za hříchy, které jsme všichni spáchali a také pomocí duším v očistci.

 

Pokud slyšíš o nějaké tragédií, jako že někdo trpí rakovinou, můžeš se za tohoto člověka a jeho rodinu modlit. Není vždy v Božím plánu, aby člověk byl fyzicky uzdraven, protože Bůh touží především po tom, aby tento člověk přišel do nebe. Ale vždy se můžeš modlit, aby Otec použil toto utrpení, kterou tento člověka a jeho rodina prochází pro dobro všech duší. Bůh vždy odpoví na tuto modlitbu. Ucítíš hluboký pokoj kdykoliv to učiníš, protože přinášíš nekonečné dobro ze situace, která může být velmi těžká a složitá.41

 

Možná se divíš, jak se mohou tvé modlitby znásobit ve všem a v celém stvoření. Jak můžeš přijmout skutky Ježíše a Marie a učinit je svými vlastními? Jak můžeš dát svůj hlas stvoření? Jak si můžeš přivlastnit skutky učiněné v minulosti, přítomnosti a budoucnosti? Jak můžeš obětovat utrpení druhých lidí Bohu?42

 

Pamatuj, že podstatou Boha je Boží Vůle a nyní jí sdílíš v Jeho vlastním Božím životě. Protože Bůh je všude, tak ty jsi také. Ježíš srovnává duši žijící v Boží Vůli s kapkou vody pohlcenou nekonečným mořem Boží Vůle.43

 

Může se zdát, že jsi jen ve svém domě, nebo ve své kanceláři, ale zároveň jsi ve všem stvoření minulém, přítomném i budoucím. Jsi ve stromech, hvězdách, ostatních lidech i duších v očistci. Takto můžeš dát svůj hlas celému stvoření, přivlastnit si jejich skutky a znásobit je do nekonečna.44

bv033.jpg

bv034.jpg