Svazek 17    2.srpna 1925

 

A můj sladký Ježíš, jako by se rychle přesunul v mém nitru a řekl mi: „Co to říkáš? Jak zvláštní je pro Mě toto tvé„ Miluji tě “směřované ke Mně?! Má dcero,„ Miluji tě “je všechno! „Miluji tě" je láska, úcta, uznání, hrdinství, oběť a důvěra vůči tomu, komu je to určena. „ Miluji tě " znamená vlastnit toho, koho „Miluji tě" zahrnuje. „Miluji tě" je malé slovo, ale váží stejně jako věčnost! „Miluji tě" obklopuje vše, zahrnuje každého; rozptyluje se, rozšiřuje se, stoupá vysoko, sestupuje až na dno, všude se vtiskuje a nikdy se nezastaví. Vidíš, Má dcero, jak výjimečné může být tvé „Miluji tě“ ve skutečnosti?! Jeho původ je věčný. Otec Mě zrodil  v „Miluji tě" a „Miluji Tě“ konal Duch Svatý. V „Miluji tě" Věčné FIAT vytvořilo celé stvoření a v „Miluji tě" odpustil viníkovi a vykoupil ho. V „Miluji tě“ duše najde vše v Bohu a Bůh najde vše v duši. Proto je hodnota „miluji tě“ nekonečná, je plná života a energie; nikdy se neunaví, všechno překoná a nad vším zvítězí. A tak toto „Miluji tě“ směřující ke Mně - chci  vidět a slyšet na tvých rtech, ve tvém srdci, v pohybech tvých myšlenek, v kapkách tvé krve, v bolestech a radostech, v jídle, které přijímáš - ve všem. Život Mého „miluji tě“ musí být ve vás neustále  a můj FIAT, který ve vás vládne, pak do vás vtiskne pečeť božského „miluji tě.“Návrat k textu