Svazek 16         29.prosinec 1923

 

„Přesto, Má dcero, je život v Mé Vůli  přesně takový: přivést ke Mně celé Stvoření a dát Mi odplatu jménem všech za to, co mi dluží. Nikdo ti nesmí uniknout, jinak by Má Vůle našla ve Stvoření prázdné místa a nebyla by uspokojena. Ale víš, proč nenajdeš všechny a proč ti mnozí uniknou? Je to síla jejich svobodné vůle. Chci tě však naučit tajemství - kde je všechny najít: vstup do Mého lidství a najdeš v něm všechny skutky lidí jako ve svatyni; pro ně jsem přijal závazek uspokojit  svého Nebeského Otce, místo nich.. Jdi a následuj všechny Mé činy, které byly činy všech; a tak najdeš všechno a vrátíš Mi lásku všeho a všech. Všechno je ve Mně; protože jsem udělal všechno pro všechny, ve Mně je bohatství všech; vracím Bohu - Otci povinnost lásky všech, a kdo chce, může ji použít jako způsob a prostředek k výstupu do nebe. “

Návrat k textu