Svazek 16    29.prosince 1923

 

Poté, co jsem přijala svaté přijímání a podle svého obvyklého způsobu jsem svolávala všechny stvořené věci a umístila je kolem Ježíše, aby jej všichni mohli obklopit jako korunou a dát tak svou lásku a poctu svému Stvořiteli. Všichni se vrhli na mé volání a já jsem v jasných důkazech viděla veškerou lásku mého Ježíše ke mně, ve všech stvořených věcech. Ježíš čekal v mém srdci s velkou něhou lásky na návrat tolikeré lásky; a já, vznášející  se nade všemi a vše objímající, postavila jsem se k Ježíšovým nohám a řekla: ‚Má lásko, můj Ježíši, ty jsi pro mě stvořil všechno a dal jsi mi to jako dar; proto je všechno moje a já ti to dávám, abych tě milovala. Proto ti říkám: „Miluji tě“ v každé kapce slunečního světla; „Miluji tě“ v mihotání hvězd; „Miluji tě“ v každé kapce vody. Tvá Vůle mi umožňuje vidět Tvé „miluji tě“ vůči mě i v hlubinách oceánu a své „miluji tě“ pro tebe vtiskuji do každé ryby, která se vrhne do moře. Chci doprovázet svým „Miluji tě“  let každého ptáka - „Miluji tě“ všude, má lásko. Chci vtisknout své „Miluji Tě“ do křídel větru, do pohybu listů, do každé ohnivé jiskry - „Miluji Tě“ kvůli sobě a kvůli všem… “Návrat k textu