Svazek 18     9.listopadu 1925

 

" Má dcero, přeji si, aby ses nejprve spojila s Mou Vůlí, když přicházíš před Nejvyšší Veličenstvo, abys uspořádala všechny lidské vůle ve Vůli svého Stvořitele, abys napravila svou vlastní vůlí všechny akty vůle tvorů, které jsou v rozporu s Mými. Vůle vyšla od Nás, aby stvoření zbožštila a  chceme vůli aktivní. A když je tato Vůle odmítnuta, aby si duše mohly konat podle vlastní vůle, je to jasný přestupek vůči Stvořiteli - je to popření veškerého bohatství stvoření a znamená to distancovat se od podoby s Ním. A myslíš si, že je to bezvýznamné? Když se spojíš s Mou Vůlí, umístíš celou tuto Mou vůli, jako by k sobě do klína a Ona, i když je jedna, přináší každému tvoru svůj zbožšťující čin; a spojením dohromady všech těchto činů s Mou Vůlí je přivedeš před Nejvyšší Veličenstvo. To proto, abys je odměnila svou vůlí spolu s Mou, svou a Mou  láskou a tak přetvořila všechny činy, které jsou v protikladu s Mými činy stvoření. Tak jakoby naléháš na  Mou Vůli, aby znovu překvapila stvoření opakovanými akty, aby Jej mohli poznat, přijmout Ho v sobě jako jediný akt, milovat Ho a ve všem uskutečňovat tuto Svatou Vůli. Uctívání Mých ran -  mi však pomáhá mnohem více. Vrací Mi práva Mé Vůle, jako hlavního aktu, který jsem udělal vůči člověku -  a to pro Mě nikdo nedělá. Proto je tvou povinností to konat, protože máš zvláštní poslání týkající se Mé Vůle. A pokud tě spánek zastihne, když to děláš, tvůj Nebeský Otec se na tě bude dívat s láskou, když tě uvidí spát v Jeho náručí - uvidí svou malou dceru, která, i když spí, drží na svém klíně všechny činy Jeho Vůle, aby je obnovila, odplacela Mu v lásce a dala každému jednání Naší Vůle čest, svrchovanost a právo, které náleží. Proto nejprve dělej svou povinnost, a pak, pokud můžeš, budeš také uctívat Moje rány. “Návrat k textu