Svazek 7        31.října 1906

 

Byla jsem stále ve svém obvyklém stavu, když přišel požehnaný Ježíš a řekl mi jen tak mimochodem: „Má dcero, každé utrpení, které duše snáší, je další nadvládou, kterou nad sebou získává. Trpělivost v utrpení je ve skutečnosti vláda a tím, že vládne sama. Čím více trpí, tím více panství získává. Nedělá nic jiného, než rozšiřuje a neustále rozšiřuje své království v nebi a získávání nesmírné bohatství pro věčný život. U každé další bolesti, kterou snášíte, tedy uvažte, že ve své duši získáváte další jedno království - království milosti, které odpovídá království ctnosti a slávy.Návrat k textu